Rozwód – kiedy można orzec oraz jakie są jego skutki?

Na samym początku należy zaznaczyć, iż rozwód wedle obowiązującego prawa może zostać orzeczony tylko przez sąd z ważnych powodów! Co istotne, musi nastąpić trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, jednakże zdarza się iż w niektórych przypadkach nawet jeśli spełnione są powyższe warunki sąd może nie zgodzić się na rozwód. W poniższym artykule dowiesz się między innymi jakie są warunki rozwodu, jakie skutki ze sobą niesie oraz jakie zmiany obowiązują w prawie rodzinnym w przypadku rozwodu, a także wiele innych, istotnych informacji!

Rozwód – jakie warunki orzeczenia?

O czym warto pamiętać? To fakt, iż rozwód może być orzeczony w sytuacji jeśli spełnione są dwa warunki, chodzi tutaj o art. 56 & 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  1. W przypadku jeśli nastąpił zupełny rozpad pożycia, dzieje się tak gdy ustają określone więzi miedzy małżonkami takie jak: uczuciowe, emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze. Co istotne, o sytuację gdy jest to wynikiem świadomej decyzji małżonka lub małżonków.
  2. W przypadku jeśli nastąpił trwały rozpad pożycia– jest to drugi warunek orzeczenia rozwodu, występuje gdy rozpad ma charakter ostateczny i nieodwracalny. Są to sytuacje, w których sąd bierze pod uwagę nie tylko doświadczenie, ale również praktykę, kiedy nie jest możliwe powrócenie każdego z małżonków do wspólnego pożycia.

Rozwód – postępowanie informacyjne i mediacyjne

Rodzinne postępowanie informacyjne to etap, który poprzedza sprawy o rozwód i separację małżonków posiadających wspólne, małoletnie dzieci. Głównym celem jest pojednanie małżonków, aczkolwiek jeśli nie jest to możliwe ma to sprawić, aby rozwód lub separacja przebiegły sprawnie, bezkonfliktowo, dotyczy to szczególnie dobra dzieci! Takie rozwiązanie ma dać czas małżonkom na wyjaśnienie wszystkich problemów oraz wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci. Natomiast postępowanie mediacyjne ma na celu przede wszystkim uzgodnić warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi oraz wysokość alimentów.

Jakie mogą być przeszkody rozwodowe?

Należy zaznaczyć, iż rozwód nie zostanie orzeczony jeśli mimo wystąpienia pewnych przesłanek rozwodowych takich jak: zupełność i trwałość rozpadu, pojawi się nawet jedna przeszkoda rozwodowa! A są to:

  • dobro wspólnych, małoletnich dzieci– co istotne, według prawa rodzinnego rozwód nie będzie możliwy do orzeczenia jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci
  • brak zgody jednego ze współmałżonków, który jest niewinny rozpadu pożycia– w tej sytuacji rozwód nie jest możliwy, gdyż sąd działając zgodnie ze sprawiedliwością nie może pogodzić się, iż małżonek który doprowadził do rozpadu małżeństwa mógłby bezkarnie zostawić niewinnego małżonka. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których sąd może zezwolić na rozwód, jeśli dochodzi do jednej takich przypadków jak: gdy wyrazi na to zgodę niewinny małżonek lub gdy odmowa zgody na rozwód jest w danym momencie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  • nieprawidłowość i sprzeczność z zasadami współżycia społecznego– rozwód według prawa rodzinnego nie jest dopuszczalny także wtedy, gdy jego orzeczenie byłoby sprzeczne obowiązującymi, szeroko pojętymi normami: moralnymi, obyczajowymi, a przede wszystkim poczuciem sprawiedliwości. Sąd może wziąć pod uwagę różnego rodzaju sytuacje, które należy uznać za krzywdzące wobec małżonka, który został pozwany!

Jakie są skutki majątkowe rozwodu?

O czym warto pamiętać? To, iż rozwód zmienia bardzo mocno sytuację małżonków, również w sferze majątkowej, najważniejsze skutki majątkowe to:

  • podział majątku wspólnego
  • rozstrzygnięcie o mieszkaniu małżonków
  • alimenty na byłego małżonka.

Gdy dochodzi do rozwiązania małżeństwa ustaje między stronami małżeński ustrój, każdy z byłych małżonków zaczyna funkcjonować samodzielnie, oznacza to iż sam ponosi wszelką odpowiedzialność za zaciągane zobowiązania. Co istotne, w większości związków małżeńskich obowiązuje wspólnota majątkowa: ustawowa lub umowna, jednak w momencie rozwodu cała wspólność ustaje. W tej sytuacji każda ze stron może domagać się dokonania podziału majątku wspólnego, takie rozwiązanie sprawi iż byli małżonkowie nie będą już współwłaścicielami całej masy majątkowej. Staną się natomiast właścicielami poszczególnych części takich jak między innymi: dom, samochód lub oszczędności zgromadzone na koncie!

Jeśli chcesz złożyć wniosek o rozwód warto zapoznać się z praktycznymi informacjami dotyczącymi stosowania prawa rodzinnego, bowiem dzięki temu uzyskasz odpowiedź na pytania dotyczące rozwodu, alimentów oraz spraw majątkowych. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonych profesjonalistów, adwokatów, prawników, którzy służą fachową pomocą w zakresie prawa rodzinnego!

0 Replies to “Rozwód – kiedy można orzec oraz jakie są jego skutki?”