Potrzebujesz dokumentacji od ginekologa? Oto, co warto wiedzieć

Istnieją różne sytuacje, w których możesz potrzebować swojej dokumentacji z leczenia prowadzonego przez lekarza ginekologa. Przeniesienie leczenia do innej kliniki, dowód w sprawie sądowej o tzw. błąd w sztuce medycznej czy informacja o dotychczasowym leczeniu w trakcie starań o ciążę to tylko niektóre z nich.

Każdej pacjentce przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Warto jednak dowiedzieć się co to dokładnie oznacza. Czy prawo to obowiązuje zarówno w odniesieniu do placówek prywatnych, jak i publicznych? A także jak poprawnie sformułować wniosek o wydanie dokumentów.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Czym właściwie jest dokumentacja medyczna? To zbiór danych dotyczących stanu zdrowia i choroby pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, są to również wszelkie wyniki badań, m.in. takie jak zdjęcia USG, RTG, mammografia czy badanie cytologiczne.

Wiele pacjentek zastanawia się również, czy prawo do dokumentacji medycznej obowiązuje w prywatnych przychodniach czy klinikach ginekologicznych. Warto zatem podkreślić, że wszelkie placówki medyczne, zarówno państwowe, jak i prywatne, obowiązują w tym zakresie te same regulacje prawne, a co za tym idzie – są zobowiązane prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną.

Kto może uzyskać Twoje papiery? Ustawa o dokumentacji medycznej

Ustawa o dokumentacji medycznej, a także ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta, szczegółowo określają kto i pod jakimi warunkami może uzyskać dostęp do dokumentów. Są to m.in:

  • sami pacjenci. Należy podkreślić, że prawo przysługuje każdemu pacjentowi.
  • przedstawiciele ustawowi pacjenta (jeżeli pacjent nie ukończył 18 roku życia lub jest ubezwłasnowolniony). Warto nadmienić, że przedstawiciel ustawowy pacjenta może skorzystać z tego prawa niezależnie od woli pacjenta.
  • osoba upoważniona przez pacjenta. Upoważnienia można udzielić w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej, a osoba upoważniona może, ale nie musi być spokrewniona z pacjentem.

Należy podkreślić, że pacjent ani osoby upoważnione nie mają obowiązku informować placówki medycznej o powodach zgłoszenia się po dokumentację medyczną.

W jaki sposób może być zrealizowane prawo do dokumentacji medycznej?

Ustawa o dokumentacji medycznej mówi również o tym, jaką formę może przybrać udostępnienie dokumentów pacjentowi lub osobom upoważnionym i są to:

  1. wgląd w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  2. sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej,
  3. wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  4. udostępnienie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa medycznego?

Masz trudności w wyegzekwowaniu prawa do dokumentacji medycznej? A może potrzebujesz konsultacji z adwokatem w innych kwestiach prawa medycznego? W obu przypadkach możesz liczyć na pełne wsparcie kancelarii ZS Adwokaci z Bolesławca.

Specjaliści od prawa karnego i medycznego rozwieją wszelkie wątpliwości, a także poprowadzą Twoją sprawę na każdym etapie jej trwania przy wsparciu zaprzyjaźnionych ekspertów różnych dziedzin – m.in. medyków, psychiatrów czy psychoterapeutów. Już dziś wejdź na stronę kancelarii: https://zsadwokaci.pl/ i dowiedz się więcej.

0 Replies to “Potrzebujesz dokumentacji od ginekologa? Oto, co warto wiedzieć”